ความเห็น 19624

ระลอกคลื่น..เพลี่ยงพล้ำได้

ดอกหญ้า
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 
แต่ คลื่น นั้นก็อยู่ในความทรงใจของเราตลอดไป