ความเห็น 1962

วิวัฒนาการการสร้างหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย (อย่างย่อ)

สีน้ำ
IP: xxx.90.236.178
เขียนเมื่อ 

ทำให้เข้าใจถึงวิวัฒนาการการสร้างหลักประกันสุขภาพในประเทศไทยมากขึ้น ขอบคุณคนเขียนเรื่องนี้มากน่ะค่ะที่ย่อให้ได้เข้าใจมากขึ้นค่ะ