ความเห็น 1960504

"ความมักง่าย"...ทางวิชาการ

เขียนเมื่อ 

ลาภ ยศ สรรเสริญ ช่างยวนยั่วนัก

สังคมก็ช่างยกย่อง ยั่วยวน

หมู่ภมรให้ดอมดม

หลงติดใจ ใหญ่หลวง งง งวยยิ่ง