ความเห็น 1960456

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

morfil
IP: xxx.143.147.115
เขียนเมื่อ 

เป็นเอกสารประกอบการสอนที่น่าสนใจ และคิดว่าเป็นประโยชน์หากได้นำไปใช้กับนักเรียนโรงเรียนอื่นด้วย และหากได้พัฒนาก็น่าจะสามารถใช้ได้กับนักเรียนในระดับอื่น ๆ ด้วย เป็นเอกสารประกอบการสอนที่ดีจริง ๆ ค่ะ