ความเห็น 196000

ถอดบทเรียนการทำงาน......สู่การจัดการความรู้

เขียนเมื่อ 
ขอให้พี่ทวีวัตร ถ่ายทอดสิ่งดีๆ ต่อไปครับ