ความเห็น 1959485

ปลูกยางพารา ปลูกป่า ปลูกชีวิต

panom
IP: xxx.173.194.246
เขียนเมื่อ 

ปลูกยางโดยไม่กำจัดวัชพืชได้หรือไม่