ความเห็น 1958026

คุณครู "อัตตา" ...

เขียนเมื่อ 

ครับ... คุณ P krutoiting

เพียงแค่ตามรู้ลมหายใจตัวเราเองให้ทัน เพียงเท่านี้เองนะครับ...

ขอบคุณครับผม...