ความเห็น 1957990

คุณครู "อัตตา" ...

เขียนเมื่อ 

สำหรับพี่แล้วหนทางเรียนรู้ภายในตัวเองหนทางเพียงแค่ลมหายใจเข้าออก

ตามให้ทันเข้าแล้วอย่าลืมออก..ออกแล้วอย่าลืมเข้า

ชั่วกระพริบเดียวเท่านั้น....ถ้าประมาท

ขอบคุณค่ะ