ความเห็น 195577

คุณเห็นอะไร ได้อะไร จากภาพต่อเนื่องต่อไปนี้ (เชิญคลิก)

เขียนเมื่อ 
  • น้องเม้งตั้งกระทู้ธรรม ดีครับ
  • พี่มองว่า ต้นไม้ต้นนั้นเขาจะเติบโตด้วยธรรมชาติภายใน และธรรมชาติภายนอก
  • การที่ต้นนั้นๆเอนหาแสงก็เป็นธรรมชาติภายในของเขา
  • แต่เขามีโอกาสที่จะผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติได้หากภายในเกิดเปลี่ยนแปลงไป หรือเกิดผ่าเหล่าขึ้นมา(Mutation) หรือธรรมชาติภายนอกไปกระทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
  • สิ่งที่เป็นธรรมชาติในโลกนี้ถูกกระทำให้ไม่เป็นไปตามธรรมชาติโดยบางอย่าง  ลองคิดดูสิครับว่าอะไรที่เป็นบางอย่างนั้นที่ทำให้โลกไม่เป็นไปตามธรรมชาตินั้นคือ อะไร....
  • นั่นแหละ โลกนี้มีสิ่งที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติมากขึ้น มากขึ้น