ความเห็น 1955649

คุณครู "อัตตา" ...

เขียนเมื่อ 

คุณ direct ครับ

มีความสุข นะครับ ในเทศกาลวันสงกรานต์

รดน้ำคุณ หน่อย นะครับ

ด้วยความระลึกถึง ครับ