ความเห็น 1954752

เพราะ "การจัดการความรู้" ผมถึงรู้และทำได้

เขียนเมื่อ 

สวัสดี ปีใหม่ไทยๆครับท่าน ชาญวิทย์

อ่านตามเล่าเรื่องการจัดการจัดการความรู้ ที่ไม่รู้จะจัดการอย่างไรดี แต่เป็นการเรียนรู้ ด้วยการปฎบัติ

นึกถึงงานแรกที่นายหัวมอบภาระกิจให้ คืองานคนเก่งหัวใจแกร่ง (ครั้งแรกที่ ทะกับท่าน)

หลังจากนั้น นายหัว ยอนให้เขียนบันทึก มาถึงวันนี้ ยิ่งได้มาอ่านท่านเล่าเรื่องการเข้าถึงความรู้ ผมว่าผมพัฒนาขึ้นครับ (ยอตัวเอง)