ความเห็น 195413

อาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียนจะจัดการความรู้..แล้วค่ะ

เขียนเมื่อ 

แผนกเตรียมค่ายฯ เดินทางมาถึงมหาชีวาลัยอีสาน ตั้งแต่ 10.30 น.แล้วค่ะ   เดี๋ยวมีรายงานด้วยภาพนะคะ