ความเห็น 1953904

94. การสอบ O-NET, LAS และ NT

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณ เด็ก ม.2 ที่กลับมาติดตามข้อมูลนะคะ
  • เป็นเด็กที่สนใจการเรียนรู้ แบบนี้ดีมากๆ เลยคะ
  • คุณครูขอชื่นชม เยี่ยมจริงๆ คะ