ความเห็น 195279

คุณเห็นอะไร ได้อะไร จากภาพต่อเนื่องต่อไปนี้ (เชิญคลิก)

เขียนเมื่อ 
  • เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้จึงเกิด... เพราะถั่วงอกเป็นพืช ในพืชมีสารเคมีที่ทำปฏิกิริยากับแสงแดดและทำให้พืชโน้มตัวไปหาแสง เพื่อรับแสงมาผลิตอาหารให้ตัวเอง
  • ฉันใดก็ฉันนั้น
  • คนบางคนที่ไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองต้องการอะไร หรือความหลงอื่นๆ (อวิชชา) ก็มีเหตุ มีเงื่อนไขของมัน
  • บางคนที่โอนหัวก้มต่ำให้ทรราชย์ ก็มีเหตุ มีเงื่อนไขบางอย่าง เกี่ยวโยงถึงประวัติชีวิตของเขา ... ไม่ต่างอะไรกับ เส้นทางการวิวัฒนาการของถั่วเขียว
  • บางคนที่โอนหัวให้กับ กษัตริย์ที่เปี่ยมคุณธรรม ดุจแสงอาทิตย์ให้ชีวิต ก็มีเหตุมีเงื่อนไข มีประวัติศาสตร์ของมันเช่นกัน
  • มาเรียนรู้กันเถอะ