ความเห็น 195187

คุณเห็นอะไร ได้อะไร จากภาพต่อเนื่องต่อไปนี้ (เชิญคลิก)

เขียนเมื่อ 
P

สวัสดีครับ คุณย่ามแดง

  • ได้เลยครับ เราต้องมาร่วมกันหาแสงสว่างด้วยกันครับ แล้วหากวันหนึ่งเรามีพลังที่จะสร้างแหล่งกำเนิดแสงใหม่ เพื่อให้ต้นถั่วต้นน้อยๆ ต้นอื่น ได้เติบโตได้ ก็ยอดมากๆ เลยครับ คุณย่ามแดง
  • คุณย่ามแดงก็เป็นคนที่กำลังให้แสงสว่างอยู่ตอนนี้ครับ ขอบคุณครับ