ความเห็น 1947826

94. การสอบ O-NET, LAS และ NT

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีคะ เด็ก ม.2
  • กำหนดการประกาศผลสอบ LAS สำนักงานเขตพื้นที่แต่ละแห่งจะแจ้งผลมายังโรงเรียนต้นสังกัดคะ ขึ้นอยู่กับการจัดการของแต่ละเขตพื้นที่จะมีความช้าเร็วไม่เท่ากัน ตามระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแตกต่างกัน ส่วนใหญ่โรงเรียนน่าจะได้รับทราบผลการสอบประมาณ เดือนพฤษภาคม คะ
  • ส่วนผลสอบ O-NET ประกาศไปแล้วตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2553 คะ ที่  http://www.niets.or.th/