ความเห็น 194713

คุณเห็นอะไร ได้อะไร จากภาพต่อเนื่องต่อไปนี้ (เชิญคลิก)

เขียนเมื่อ 
P

เข้ามาเยี่ยม รอบที่สองแล้ว...

ก็เพียงสิ่งถูกเห็น ส่วนเราเองเป็นผู้เห็น.... 

ความเจริญเติบโต หรือ สันตติ จัดเป็นสุขุมรูป คือ รูปละเอียดอ่อน จัดเป็นธรรมารมณ์ ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยด้วยประสาทสัมผัสธรรมดา (ที่คิดถึงประเด็นนี้ เพราะเพิ่งบรรยายมาเมื่อสองวันก่อน) ...

มองเห็นความงามของภาพ และย้อนนึกไปถึงวิชาสุนทรียศาสตร์ตอนหนึ่ง ความงามเป็นอารมณ์ของพระเจ้า ซึ่งคนทั่วไปไม่สามารถสัมผัสได้ ศิลปินมีพรสวรรค์พิเศษสามารถสัมอารมณ์นั้นได้แล้วก็นำมาถ่ายทอดให้คนทั่วไปได้รับรู้ (ถ้าจำไม่ผิด น่าจะเป็นแนวคิดของโชเปนเฮาเออร์ ....

ตอนเข้ามาครั้งแรก หลวงพี่คิดได้ ๓ เรื่อง

เจริญพร