ความเห็น 194659

คุณเห็นอะไร ได้อะไร จากภาพต่อเนื่องต่อไปนี้ (เชิญคลิก)

เขียนเมื่อ 
 • ขอเปรียบแสงเหมือนความดี ความงาม วิชชา หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวแทนในสิ่งที่ดี
 • และขอเปรียบต้นเหล่านี้เหมือนกับคนเรา
 • คนเราต้องพึ่งพาความสว่างหรือแสงแห่งความดี แต่แสงก็คือแสงแห่งธรรมชาติ และเราก็เกิดมาจากธรรมชาติ
 • เป็นธรรมดาอยู่เองที่ต้นไม้เหล่านี้ทุกต้นไม่สามารถรับแสงได้เท่ากัน ยิ่งถ้ามีมากต้นจนเบียดกันจะเห็นได้ชัดว่าต้นที่อยู่ห่างแสงที่สุดอาจรอดยาก
 • แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้นที่อยู่ใกล้แสงที่สุดจะงอกงามที่สุด ยังขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น เชื้อโรค สุขภาพของแต่ละต้น
 • ฉันใดก็ฉันนั้น คนเราก็เช่นกัน ความดี ความงาม ความรู้แจ้งก็มีอยู่โดยธรรมชาติ ธรรมะเดียวกันอาจไม่เหมาะกับบางคน คนเรามีความสามารถมากกว่าต้นไม้เหล่านี้ เรา(หรือกัลยาณมิตร) ต้องเลือก ในสิ่งที่เหมาะกับจริตของตน เหมือนคนไข้ที่เหมาะกับความแรงของยาที่ต่างกัน
 • แต่อย่างน้อยก็เห็นว่า เมื่อมีเกิด ก็มีเติบโต แก่เฒ่า เจ็บ แล้วก็ตาย แล้วก็มีการเกิด
 • ซึ่งการเกิดของต้นไม้ต้นใหม่นั้น ย่อมไม่ใช่ต้นไม้ต้นเก่า เพียงแต่ได้เชื้อของต้นไม้ต้นเก่าเท่านั้น เช่น ได้เมล็ด ได้กิ่ง ได้หน่อ จากต้นเก่า เกิดเป็นต้นใหม่ แล้วก็เวียนว่ายอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดเชื้อครับ
 • ชักยาวแฮะ ขอหยุดไว้ก่อนครับ
 • ว่าแต่ว่า ต้นไม้นี้ต้นไรครับ ถ้าเป็นถั่ว ผมชอบถั่วงอก ผมว่าถอนได้แล้วนะ แก่กว่านี้เคี้ยวไม่ออกครับ
 • เอิ้กๆๆๆ เอวัง