ความเห็น 194598

คุณเห็นอะไร ได้อะไร จากภาพต่อเนื่องต่อไปนี้ (เชิญคลิก)

เขียนเมื่อ 

"ในความไม่เปลี่ยนแปลง จะแฝงไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและในความเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาขึ้นอย่างช้าๆ ...สุดท้ายก็ยังคงความเป็นตัวตน"