ความเห็น 194563

คุณเห็นอะไร ได้อะไร จากภาพต่อเนื่องต่อไปนี้ (เชิญคลิก)

เขียนเมื่อ 

 

เจ้าถั่วงอกรู้จักวิถีแห่งการดำรงชีวิต  ตั้งแต่แรกเกิด  เหมือนเด็กทารก  ที่รู้ว่าจะต้องเอาปากของเขา จู๊บกับนมแม่

สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตมีสัญชาติญาณในการอยู่รอดทุกสรรพชีวิต