ความเห็น 194530

อาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียนจะจัดการความรู้..แล้วค่ะ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์หนิงส่งรายละเอียดให้หน่อย [email protected]

ที่โรงเรียนก็มีนักเรียนพิการ อยากไปเรียนรู้ด้วย