ความเห็น 1945281

94. การสอบ O-NET, LAS และ NT

เด็กม.2
IP: xxx.8.58.70
เขียนเมื่อ 

อยากทราบเวลาที่แน่นอนของการประกาศผลสอบค่ะ

ครูที่โรงเรียนก็ไม่มีใครทราบ