ความเห็น 1944392

คุณครู "อัตตา" ...

เขียนเมื่อ 

รักคนอื่นแล้วอย่าลืมรักตัวเอง                  

อย่าหวั่นเกรงถ้าจะอัตตาบ้าง

แม้พระท่านจะสอนสั่งให้ปล่อยวาง            

ถ้าทุกอย่างมากไปก็ไม่ดี

คำอัตตาท่านว่าการถือตน                      

คิดไปถือตนมากก็ใช่ที่

คิดคิดไปไม่ถือเลยก็ไม่ดี                         

คิดอีกทีดีแน่แท้ทางสายกลาง