ความเห็น 1942415

สะบายดี-เก็บตกที่ลาว

P
นาย จารุพงษ์ แสงบุญมี ใช่ค่ะ ง่ายๆ แศรษฐกิจพอเพียง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะมีความสุขค่ะ ขอบคุณค่ะ