ความเห็น 19421

ความไว้วางใจ

Dr.Ka-poom
IP: xxx.90.246.100
เขียนเมื่อ 

อยู่ ณ ฟากฝั่งไหน

ต่างก็เรียกร้อง..หาความไว้วางใจ
ไว้วางใจ..บนฐานเชื่อ..แห่งตน
เพราะ..ต่างร้องหา
จึงมัก..ไม่ได้รับความไว้วางใจ