ความเห็น 19408

ระลอกคลื่น..เพลี่ยงพล้ำได้

Dr.Ka-poom
IP: xxx.90.246.100
เขียนเมื่อ 

คุณไร้นาม

หากเพื่อที่จะ "นิ่ง"
นิ่งเพื่อ..สัมผัส..
อารมณ์..."แห่งระบำคลื่น"
เพราะ...หากไม่นิ่ง
อาจสัมผัส..อารมณ์..ระบำคลื่น
บิดเบือนไป