ความเห็น 19404

สิ่งที่ผมไม่ทำและจะทำสำหรับการเลือกตั้ง สส. ที่จะถึงนี้

ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 
     ผมได้ทำตามที่ตั้งใจไว้ทั้ง 2 ประการ (ขอบันทึกไว้เสียหน่อย) ต่อไปก็ต้องมาว่ากันที่ประเด็นการปฏิรูปการเมืองครับ นำปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนในการจัดการครับ