ความเห็น 1939267

ฝึกอ่านงานวิจัยสรุปให้ได้ในสาระสำคัญ

เขียนเมื่อ 

ออ ขอโทษค่ะอาจารย์ หนูเข้าใจแล้ว ตามสาระข้างบน

ถามเอง ตอบให้ตัวเองแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะ อาจารย์