ความเห็น 1939229

ฝึกอ่านงานวิจัยสรุปให้ได้ในสาระสำคัญ

ok ครับไปตรวจผลงานต่อไปของคุณผุสดีแล้ว ได้รับการปรับปรุงแล้วครับ