ความเห็น 1938779

คุณครู "อัตตา" ...

เขียนเมื่อ 

ครับ... P คุณ ศรีวิรัตน์

ขอบคุณเช่นกันครับ...