ความเห็น 1938693

คุณครู "อัตตา" ...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณบันทีกค่ะ