ความเห็น 1938408

คุณครู "อัตตา" ...

เขียนเมื่อ 

ความเป็นอัตตาในตัวตน คือ ความเป็นคนที่ควรก่อเกิด (สิ่งดี)

  ขอบคุณบันทึกดีๆครับบัง