ความเห็น 1938377

คุณครู "อัตตา" ...

เขียนเมื่อ 

กลาง ห้วงน้ำ..มีความเร่าร้อน

กลางเปลวเพลิง..มีความเยือก เย็น

สิ่งไม่มี กลับเห็น...สิ่งไม่เห็นกลับมี

ขอบคุณนะครับ...