ความเห็น 1938345

คุณครู "อัตตา" ...

เขียนเมื่อ 

ครับ...คุณ ข้าของแผ่นดิน

มาเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปพร้อม ๆ กันนะครับ...

หนทางแห่งการเรียนรู้ตัวเรามีอีกยาวไกลนะครับ...

ขอบคุณเช่นกันครับผม...