ความเห็น 1937240

ฝึกอ่านงานวิจัยสรุปให้ได้ในสาระสำคัญ

สวัสดีครับคุณโสมสุดา และคุณผุสดี

ได้เข้าไปเยี่ยมชมผลงานแล้วครับ