ความเห็น 1937240

ฝึกอ่านงานวิจัยสรุปให้ได้ในสาระสำคัญ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณโสมสุดา และคุณผุสดี

ได้เข้าไปเยี่ยมชมผลงานแล้วครับ