ความเห็น 19343

สิ่งที่ผมไม่ทำและจะทำสำหรับการเลือกตั้ง สส. ที่จะถึงนี้

พี่เม่ย
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
ช้าไปหน่อยนะคะ ตั้งสี่วันแน่ะกว่าจะเข้ามา ลปรร. กับประเด็นนี้..ก่อนไปเลือกตั้งค่ะ..
  • เราน่าจะต้อง เห็นว่าใช่(ด้วยวิธีใดก็ตาม) ก่อนจึงจะ เชื่อ!.
  • เราแสดงตัวตนของตัวเองได้..แสดงข้อมูลทุกอย่างได้..โดยไม่มีขีดจำกัด ถ้าไม่สร้างความเสื่อมเสีย หรือกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น..
  • และ..(อันนี้เป็นอุดมการณ์ของพี่เม่ยเองค่ะ..)..เราไม่ใช่ผู้ตัดสินว่าผิด/ถูกให้คนอื่นค่ะ  เราสร้างทางสว่างแห่งปัญญาให้ผู้อื่นไม่ได้..ปัญญาต้องเกิดจากภายในตัวบุคคลนั้นเองค่ะ
สองคนยลตามช่อง..นะคะ