ความเห็น 1933709

94. การสอบ O-NET, LAS และ NT

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีคะ แก้ว  การสอบ LAS ปีการศึกษา 2552 ผ่านไปแล้วคะ (กำหนดการสอบ 1-4 มีนาคม 2553) ขึ้นอยู่กับสำนักงานเขตพื้นที่และระดับชั้นคะ
  • สวัสดีคะ โฮมมี่ ผลสอบ O-NET ตรวจสอบจากเว็บไชต์ ของ สทศ. http://www.niets.or.th/  ส่วนผลสอบ LAS สำนักงานเขตพื้นที่แต่ละแห่งจะแจ้งผลมายังโรงเรียนต้นสังกัดคะ