ความเห็น 1933029

ความหมายสามมิติของ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ข้าวหอม
IP: xxx.120.117.16
เขียนเมื่อ 

ได้อ่านข้อความของอาจารย์ เป็นข้อความที่ดีมากค่ะ ตอนที่หนูเรียนปริญญาตรีนั้นก็รู้ว่า "ผู้ที่เป็นบัณฑิต" เป็นผู้ที่มีปัญญา และต้องมีความอดทน เป็นคนเอื้อฟื้อผู้อื่นครอบครัวและตัวเองไม่เดือดร้อน หนูกำลังจะเรียนต่อ ป.โท ค่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความหมาย "มหาบัณฑิต"