ความเห็น 193270

เขียนหนังสือขาย - ประสบการณ์ & ข้อมูลน่ารู้

เขียนเมื่อ 
ผมว่าข้อเขียนนี้คือตัวอย่างที่ดีที่สุดอันหนึ่งของการเขียนบล็อกประเภทที่ทำ tacit knowledge ออกมาเป็น explicit knowledge  ผมให้ 5 ดาวเลยครับ

êêêêê