ความเห็น 193268

เขียนหนังสือขาย - ประสบการณ์ & ข้อมูลน่ารู้

เขียนเมื่อ 

ผมเห็นด้วยที่จะต้องจ่ายให้บรรณาธิการด้วย ของผมๆ ยินดีครับ เพราะเขาช่วยเราได้มากจริงๆ แต่ สนพ.ควรให้เราได้เห็นชอบกับคนที่เขาหามาก่อน เพราะเราเป็นคนจ่ายค่าจ้าง