ความเห็น 19322

“ เสียงกู่จากครูใหญ่” หนังชีวิตที่น่ายกย่อง

ภูคา
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ผมได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวตามโรงเรียนชาวเขาและชายแดนทางภาคเหนือของไทยโดยเฉพาะจังหวัดน่าน จริงๆ แล้ว ในเมืองไทยก็มีสภาพของโรงเรียน ชุมชนที่ต้องการการดูแลจากครู(จิตวิญญาณ)และข้าราชการในท้องถิ่นอีกมากมายครับ และก็มีครู อีกมากมายที่อุทิศทั้งร่างกายและจิตใจทำงานอย่างเต็มที่ เจอสิ่งที่ประทับใจและทุกข์ใจหลายๆ อย่าง ถ้าคนที่มีความรู้ความสามารถช่วยเหลือชาวบ้านและชุมชนที่ยากแคลนอย่างแท้จริงแล้ว ผมคิดว่าประเทศไทยจะพัฒนาไปกว่านี้อีกมากมาย......