ความเห็น 1931236

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษจังหวัดสุราษฏร์ธานี(4)

เขียนเมื่อ 

ไม่ได้ก่อกวนนะ.... พิมพ์ผิด

นั่งนอน ๆ ......   นั่งนานๆ  ไม่ดี ลูกขึ้นๆ  เต้นๆๆๆๆ

ถ้าร้อนนัก   ก็ ไปอาบน้ำ แล้วดูหนงไปพลางๆ  ฮ่า...  เตรียมรับสงการนต์ ฮิ ฮิ