ความเห็น 1930202

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษจังหวัดสุราษฏร์ธานี(4)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่านอาจารย์ วันนี้ไปเป็นผู้เข้ารับการอบผู้ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนมาครับพี่น้อง ได้อะไรมากมายครับ แล้วจะนำมาเรียนให้ทราบ เป็นระยะๆครับ