ความเห็น 1930106

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษจังหวัดสุราษฏร์ธานี(4)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อ.ดร. ขจิต

ทักทายจากร้อยเอ็ดค่ะท่าน...ชีพจรลงเท้าตลอดเลยนะคะ

ดูภาพแต่ละภาพแล้วน่าสนุกจังค่ะ....รักษาสุขภาพด้วยนะคะ