ความเห็น 1930046

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษจังหวัดสุราษฏร์ธานี(4)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ครูใจดี จุกเลย ไม่ดื่มน้ำอัดลม กลัวพองแบบน้องปู ฮ่าๆๆ

ขอบคุณน้องปู ไปตรงหรือ ฝากกินหมูย่างด้วย ฮ่าๆๆๆ เค็กไม่ชอบ ขอเป็นหมูย่างดีกว่า ก๊ากๆๆๆ