ความเห็น 1929889

94. การสอบ O-NET, LAS และ NT

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีคะ
  • ดูผลสอบ O-NET  ม.3, ม.6  สามารถดูผลสอบได้ที่ เว็บไซต์ ของ สทศ. http://www.niets.or.th/ หรือ http://www.niets.or.th/popup.php นะคะ
  • ส่วนผลการสอบของ ป.3, ป.6 ติดตามประกาศของ สพฐ. อีกครั้งคะ