ความเห็น 192507

เขียนหนังสือขาย - ประสบการณ์ & ข้อมูลน่ารู้

เขียนเมื่อ 

ขอยืนยันข้อมูลของ ดร. ครับ เพราะที่สถาบันที่ผมทำงานอยู่ก็ให้อัตราแบบแรกคือ 10% ไม่มีหัก แต่ใจดีหน่อยคือจ่ายให้ทันทีที่หนังสือวางจำหน่าย ส่วนขายได้หรือไม่เป็นความเสี่ยงของผู้ผลิต ดังนั้นนักเขียนจึงต้องผ่านการคัดสรรเข้มงวดนิดนึง ยกตัวอย่างทางสถาบันมีวารสารราย 2 เดือน ดังนั้นอาจจะขอให้ลองส่งมาเป็นบทความ 3-4 หน้า ดูก่อน ถ้าผ่านการพิจารณาได้ลงพิมพ์ซัก 3-4 ครั้งก็ถือว่าใช้ได้ ทางกองบรรณาธิการจะดูเรื่องสำนวน ความถูกต้อง และที่สำคัญต้องแก้ภาษาให้เยอะหรือไม่ ถ้าต้องแก้ไขน้อยมากก็ถือว่าใช้ได้ เราก็จะให้ผู้เขียนส่งโครงร่างเนื้อหามาพิจารณาก่อน อันนี้กรณีที่ไม่มีต้นฉบับสำเร็จมานะครับ แต่กรณีที่มีต้นฉบับสำเร็จมาก็ง่ายพิจารณาแล้วพอใจ ก็เซ็นสัญญากันเลย แต่สำหรับสถาบันจะมุ่งเน้นหนังสือแนวการจัดการ (Management) หรือการพัฒนาตนเอง (Self Development) เท่านั้นครับ