ความเห็น 19250

ชุมชนวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุขยินดีต้อนรับ

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

ขอบันทึกสรุปไว้ก่อนในวันที่ 1 เมษายน 2549 ว่า มี Blog ที่เข้าร่วมอยู่ในชุมชนทั้งสิ้น 109 Blog นับเป็นขุมความรู้ได้ประโยชน์ดีมากครับ ขอบคุณทุกท่านที่ได้ลงมือปฏิบัติ และนำมา ลปรร.กัน

1.       ระบบหลักประกันสุขภาพ
2.       ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน
3.       สถิติ ระเบียบวิธี และการวิจัย
4.       ความรู้ที่ควรจะต้องรู้ และควรจะได้รู้
5.       เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
6.       Community of Nursing
7.       เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
8.       บันทึกประสบการณ์ชีวิตสาธารณสุข
9.       เกร็ดชีวิตจากการทำงานของหมออนามัย
10.   เรื่องเล่าจากพ่อ
11.   เครือข่ายองค์กรชุมชน
12.   บันทึกการทำงานชุมชนด้านสุขภาพ
13.   Learn Together
14.   สาธารณะสุขกับการจัดการความรู้
15.   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ
16.   สังคมที่ไว้วางใจกันและกัน
17.   Southern Health System Research Institute
18.   คนกงหรา
19.   ของดีเมืองลุง
20.   story telling and learning from HPP program
21.   IT in hospital
22.   เรียน
23.   เครือข่ายทันตแพทย์ มศว
24.   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละแม
25.   พยาบาลชุมชน
26.   ทำงานประจำเป็นงานวิจัย
27.   patcharin nurse practitioner
28.   Thanaporn Nurse Practitioner in Thammasat
29.   ความสวย ความงาม และสุขภาพ
30.   แนะนำแหล่งท่องเที่ยวของเกาะช้าง
31.   ห้องฟัน โรงพยาบาลเกาะช้าง
32.   ความสุขสมบูรณ์ : Wellness
33.   เทคนิคการทำงานชุมชน
34.   สุขภาพชุมชน
35.   PracticallyKM
36.   N.Visavarungroj
37.   ลานปัญญา
38.   โรงพยาบาลคลองใหญ่
39.   Knowledge Sharing
40.   หลากหลายประเด็นกับ รพ.ส่งเสริมสุขภาพที่มีการพัฒนาคุณภาพHA
41.   ภาษารัก
42.   โรงพยาบาลปากพะยูน
43.   Join with me to see the world
44.   เรื่องเล่าของเพื่อนฉัน
45.   ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลปากพะยูน
46.   ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด
47.   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
48.   Sarawootพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเกาะช้าง
49.   สรุปบทเรียนที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนTU
50.   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ
51.   KDD และระบบบริการสุขภาพ
52.   SANGTIEN : แสงเทียนแห่งปัญญา
53.   คนท้องถิ่น
54.   สื่อสารสุข
55.   KM ถ่ายทอดความรู้
56.   Blog's นายเขียน
57.   หัวกะทิ
58.   โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถาบันการจัดการความรู้ชุมชนท้องถิ่น
59.   การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
60.   Hospital Accreditation
61.   วัตถุประสงค์
62.   PinetForKM
63.   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร
64.   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
65.   putchateeya
66.   ชมรมฟื้นฟูสุขภาพ
67.   ชุมชนคนชายขอบ(พังงา)
68.   วาไรตี้ บายลีลลี่
69.   rasamee พยาบาลCVT
70.   kadsanee พยาบาล CVT
71.   นักศึกษาพยาบาลศาสตร์สาขาเวชปฏิบัติ
72.   แพทย์ประจำโรงพยาบาลเกาะช้าง
73.   สังคมความรู้ และเรียนรู้
74.   dangnawong พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเกาะช้าง
75.   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัย
76.   งานตรวจสอบเวชระเบียน
77.   pressthaikm
78.   Anochaพยาบาลวิชาชีพ
79.   Arunya พยาบาลวิชาชีพ
80.   paula and surveyor
81.   Paula กับการพัฒนาคุณภาพ
82.   paula-network
83.   เครือข่ายทีมสุขภาพอีสานตอนล่าง สถาบันวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาพชุมชน
84.   เครือข่ายพัฒนาพยาบาลของชุมชน
85.   ชุมชนทับปุด
86.   Pornchanok พยาบาลวิชาชีพ
87.   การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคเหนือ
88.   kmvergin in bangkok
89.   sumalee หัวหน้าตึก ICU ศัลยกรรมหัวใจเด็ก
90.   การจัดการความรู้วิศวกรรม
91.   community nurse
92.   ศิริตรี สุทธจิตต์
93.   sujittra หัวหน้าแผนกศัลยกรรมหัวใจ
94.   Nursing Administration CVT
95.   supapak พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ
96.   เรียนรู้จากการกระทำ
97.   ความ "ในใจ"
98.   จิตแพทย์สุขใจ
99.   Occupational Therapy & Leisure Management
100. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสุขภาพ
101. EMPIRICAL THEORIES
102. HUMAN MIND
103. Empirical Research
104. กบตัวน้อย
105. คนเล่าเรื่อง "จิตเวช"
106. ไทยรู้ ไทยสู้ ไทยอยู่เย็นเป็นสุข Thailand Stand up
107. ชุมชนคนวิจัยเพื่อท้องถิ่น
108. jeda นวดแผนไทย

109. jiraporn พยาบาลวิชาชีพ