ความเห็น 192493

ขอหยุดบันทึกบล็อก ๗ วัน ค่อยพบกันเมื่อกลับจากนิวซีแลนด์

ขอบคุณทุกท่านครับ ผมกลับมาแล้ว มาทำหน้าที่จัดบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อครับ