ความเห็น 1924898

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษจังหวัดสุราษฏร์ธานี(4)

เขียนเมื่อ 

ฝรั่งอาจจะปากหวาน แต่ ดร ขจิต จะเสียงหวานครับ มีความสุขกับการทำงานที่ตนเองรักครับ